Gửi hàng sang Berlin

Gửi hàng từ Zara về Việt Nam mất bao lâu

Gửi hàng từ Zara về Việt Nam mất bao lâu

Gửi hàng từ Zara về Việt Nam mất bao lâu

Gửi hàng từ Zara về Việt Nam mất bao lâu

Bảng giá order được tính như sau:

Giá hàng về VN = Giá web + 8% công + ship Đức …